ji bo bilindkirina şiyanên karmendên pizîşkî di warê nexweşiyên jinan û ji dayikbûnê de nîqaşê bû

Îro û bi kordîneya nivîsgeha bernameyên pizîşkî , bi amadebûna 34 qabîle û pizîşkên di warê nexweşiyên jinan ji tîmên Heyva Sor a Kurd diyalog hat vekirin û çend mijar hatin nîqaşkirin, yên herî girîng.
(Pênaseya ji dayikbûnê – Berzayîn – Lezandina anînê – Şîretê piştî ji dayikbûna xwezayî – Çima dayik dixwazê zayîna qeyserî (zirarên û dermankirna wê ) Xûnçûna sê mehên pêşî ji dayikbûnê û sedemin wê , parastin û dermankirin- pênaseya Mısoprostol û dermankirna wê ) ji bu bilenkirina asta kar di van beşande.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *